Özel Güvenlik Şirketleri

Özel Güvenlik Şirketi İstanbul

İstanbul’da Güvenlik Şirketleri

İstanbul da güvenlik şirketleri,
HAVUZ KADROSU AÇIKLAMALAR
NAS Personel:
NAS Güvenlik Kontrol Hizmet Teklifinin verilmesinin ardından,
NAS Her 15 günde bir rutin olarak verilen gazete ilanları ile oluşan personel havuzundan yararlanılarak
NAS Hali hazırda mülakatı yapılmış, eğitimi tamamlanmış beklemede olan personele geri dönülerek personel temin edilebilecektir.
NAS TÜM BÖLGELER İÇİN PORTFÖY GELİŞTİRME- DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

NAS PERSONEL DEPARTMANI ve ÖZLÜK İŞLEMLERİ

NAS da güvenlik İşe başlayacak olan kişilerin, işe başlamadan 1 gün önce SSK İl Müdürlüğü’ne sigortalı işe giriş tescilleri yapılır.
NAS da İşe başlatılan Güvenlik Görevlileri’ ne çalıştıkları dönemde her 3 ayda bir, bir şirket üst Yöneticileri tarafından ”Açık Sistem Performans Değerlendirmesi” yapılır. Değerlendirilen Güvenlik Görevlileri değerlendirme sonuçlarını bilir ve Değerlendirme Formları’ nu imzalarlar. NAS Bu değerlendirme sonuçları İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ ne iletilir ve burada yapılan çalışmalar sonucunda şirket ortalaması altında kalan Güvenlik Görevlisi olur ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından bağlı oldukları Operasyon Müdürlüğü’ ne ve Koordinatörlüğe bildirilirler. Şirket ortalaması altında kalan Güvenlik Görevlileri “kırmızı kodla” kodlanırlar ve 3 kırmızı kodu olan Güvenlik Görevlisi hakkında karar verilmesi için ilgili Koordinatörlük bilgilendirilir.
NAS Çalışan Güvenlik Amirleri ve Güvenlik Görevlileri belirli periyodlarla Danışmanlık Hizmeti aldığımız konusunda uzman bir Psikolog ile grup ve gerekli görülürse tek olarak görüştürülür.
NAS insan Kaynakları Müdürlüğü’ nde çalışan Uzmanlar tarafından 6 aylık periyodlarla tüm projeler gezilerek “Çalışanının Memnuniyeti“ değerlendirilir. Çalışanlarla birebir görüşmeler yapılarak problem yaşadıkları konular var ise belirlenir ve Genel Müdür’ e raporlanır. Tüm projeler gezildikten sonra Genel Müdür, Operasyon Müdürlükleri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ nün dahil olduğu toplantılarla Güvenlik Görevlileri’ nin belirttikleri sorunlar teker teker tartışılarak çözüm yolları bulunur.
DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
Amaç :
NAS Disiplin kurulu görevde kusuru ve ihmali görülenlerle, yasa, tüzük, yönetmeliklerinin ve şirket kararlarının emrettiği ödevleri uygulaması zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere ve yasakladığı işleri yapanları cezalandırmak üzere disiplin kurulu oluşturulmuştur.
Uyarı – Kınama – Ücret kesim cezası – İş akdi feshi

NAS ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ
TALİMATLAR

PROSEDÜRLER
Araç Giriş Noktası Prosedürleri:

ARAÇ GİRİŞLERİ:

Giriş noktasına gelen her araç ‘’ araç altı tarama aynası ‘’ ile kontrol edilecektir.
Personal araçları

İçinde sadece personel varsa ve şüpheli bir durum algılanmamış ise serbestçe geçiş yapabileceklerdir.
Araçta personelden başka, yabancı (lar) bulunuyorsa bu kişilere ziyaretçi talimatları uygulanacaktır.

Personel Araçları İçin Şüpheli Belirtiler:
* Tanınan araç, tanınmayan sürücü
* Açık, hasarlı kaputlar.
* Sürücünün bilgisi olmaksızın araç altına saklanacak materyal.
Şüpheli belirti görülmesi halinde aracın geçişine izin verilmeyecek ve şüphenin giderilmesine yönelik soru ve kontroller yerine getirilecektir. (Burada kontrol edilmesi gereken husus, personel aracına kendi bilgisi haricinde bir müdahele ile bomba yerleştirilip, yerleştirilmediğidir

Ziyaretçi araçları

Araçlar şüpheli belirtilerine uygun olarak, (ayrıntıya girmeden) genel bir göz kontrolü yapılacak ve şüpheli bir belirtiye rastlanmadığı takdirde aracın içindeki kişiler genel kontrol çerçevesinde (yaya statüsünde) kontrol edilecektir.
Hakkında şüpheli belirti bulunmayan veya giderilen araçlar otopark’a yönlendirileceklerdir.

Ziyaretçi Girişleri

AMAÇ :. Bu prosedür binaya gelen ziyaretçileri kabul etme metodunu açıklar

TANIM :
a) Ziyaretçi kuruluş personeli olmayan kişidir. Bunlara temizlik (taşeron firma) elemanları, kuryeler, yemek şirketi, kamu görevlileri vb. elemanlar da dahildir.
b) Kuruluş personeli olduğu halde binada çalışmayan kişiler de ziyaretçi statüsündedirler.
TALİMATLAR
ü Ziyaretçinin kontrolü araçlı ya da yaya olarak araç giriş noktasına yaklaşması ile başlar.
ü Güvenlik Görevlisi şüpheli belirti görmesi halinde diğer güvenlik görevlisinin dikkatini çekecektir.
ü Güvenlik görevlileri “görünüş ve davranış” şüpheli belirtileri tespit etmezlerse ziyaretçilere herhangi bir soru sormayacaklardır. Yoğunlukları elverdiği ölçüde , nazikce ‘’Yardım önerisi’’ ile yaklaşmak suretiyle ( sadece kuruluşa gelen kişilerle değil çevrede beklemekte olan kişilerle de’) sözlü irtibat kurarak şüpheli belirti taraması yapmalıdırlar.(Aktif seçme) Bu şekilde kuruluştaki güvenlik sisteminin ne kadar etkili ve her an hazır olduğu mesajı güçlü bir şekilde verilmiş olacaktır.
ü Önlenmesi en güç olan eylemlerden biri olan bombalı intihar saldırısı riski karşısında da en etkili davranış biçimi şüpheli kişilerle muhtemel hedefine mümkün olan en uzak noktada iletişim kurulmasıdır. Bu şekilde eylemci için belli bir mesafade iken harekete geçmek anlamsız kılınabilir. Güvenlik görevlisi kişiye karşı tehditkar bir tavırla yaklaşmadığı sürece eylemci bu eyleminden vazgeçebilir.
FİZİK KONTROL NAS (ARAMA)
Ziyaretçilerin kendileri ve eşyaları ayrı ayrı kontrol edilecektir. Önce kişinin kontrol edilmesi esastır. Zira eşyaların kontrolü sırasında tespit edilecek riskli bir materyalin açığa çıkması kişinin mücadeleye girmesi ile sonuçlanabileceğinden, eşyalarının aramasından önce kendisinin “temizlenmiş” olduğundan emin olunmalıdır.
Ziyaretçiye, giyim eşyaları hariç taşımakta olduğu bütün eşyaları kontrol masası üzerine bırakması nazik bir dille istenecektir. Örneğin ;
“Güvenlik gereği, lütfen, ÇANTANIZI (paket olabilir) ve ÜZERİNİZDEKİ TÜM METAL EŞYALARINIZI masa üzerine bırakırmısınız.
NAS güvenlik

3 Replies to “Özel Güvenlik Şirketleri”

 1. İstanbul Avm Güvenliği
  İstanbul Otel Güvenliği
  İstanbul Plaza Güvenliği
  İstanbul Holding Güvenliği
  İstanbul İş Merkezi Güvenliği
  İstanbul Site Güvenliği
  İstanbul Villa Güvenliği
  İstanbul Konut Güvenliği
  İstanbul Fuar Güvenliği İstanbul Dershane Güvenliği
  İstanbul Cafe Güvenliği
  İstanbul Restaurant Güvenliği
  İstanbul Hastane Güvenliği
  İstanbul Sosyal Tesis Güvenliği
  İstanbul Depo Güvenliği
  İstanbul Antrepo Güvenliği
  İstanbul İnşaat Güvenliği
  İstanbul Şantiye Güvenliği İstanbul Festival Güvenliği
  İstanbul Organizasyon Güvenliği
  İstanbul Stand Güvenliği
  İstanbul Fabrika Güvenliği
  İstanbul Market Güvenliği
  İstanbul Mağaza Güvenliği
  İstanbul Banka Güvenliği
  İstanbul Okul Güvenliği
  İstanbul Özel Koruma Güvenliği

 2. Güvenlik Şirketleri İstanbul Avrupa Yakası

  Özel Güvenlik Şirketi, Özel Güvenlik Danışmanlığı, Güvenlik Risk Analizi, Şantiye Özel güvenlik şirketleri, Part Time Güvenlik Hizmetleri, Gunes Santrali Guvenligi, Ruzgar Santrali Guvenligi.

  Güvenlik Şirketleri İstanbul Anadolu Yakası

  Yakın Koruma Hizmetleri, Fabrika Güvenliği, Yakın Koruma, Site Güvenliği, Büyükelçilikler Güvenliği, Banka güvenliği, Para ve değerli eşya nakli.

  Nas Özel Güvenlik Şirketi İstanbul

  Okul Özel Güvenlik Şirketleri, Site Özel Güvenlik Şirketleri, AVM Özel Güvenlik şirketleri, Güvenlik şirketleri Anadolu Yakası, Nas Güvenlik Fabrika güvenliği, Otel Güvenlik Hizmetleri.

  İstanbul Özel Güvenlik Şirketleri

  Güvenlik Şirketleri İstanbul Avrupa Yakası, Özel Güvenlik Danışmanlığı, Güvenlik Şirketleri İstanbul, Güvenlik Şirketleri, Güvenlik Hizmeti Şirketler, Özel Güvenlik Firması, Özel Güvenlik Firması İstanbul.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir